Tag: #artikelilmiah

Biodata Imam Abu Hanifah

BIODATA IMAM ABU HANIFAH 1. Imam Abu Hanifah dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 Hijrah bersamaan tahun 699 Masihi pada saat para sahabat sudah

Read More »

Hutang dan Hukumnya

DEFINISI HUTANG Hutang atau al-qard merujuk kepada penyerahan sesuatu barang atau harta daripada pemiutang kepada penghutang dengan syarat barang tersebut atau sesuatu yang sama nilai

Read More »
Scroll to Top